Uncle Ben´s®

Beskrivning​

Ben’s Original®

Hemligheten bakom Ben’s Original® ris höga kvalitet handlar framförallt om det strikta urvalet av korn som kommer från de bästa rissorterna. Den första kvalitetskontrollen utförs redan på de utvalda odlingsområdena.

Mer än 200 kvalitetskontroller – från plantage till förpackning – garanterar den höga kvaliteten på Ben’s Original® ris. Varje riskorn kontrolleras elektroniskt gällande sammansättning av färg, längd och hållfasthet. Dessutom kontrolleras förekomsten av tillfällig mörk färg. Utbildade medarbetare undersöker noga varje produktion och värderar den utifrån utseende, färg, doft, smak och koktid.

Även alla övriga produkter från Ben’s Original® går igenom en sträng kvalitetskontroll. Hela sortimentet är fritt från konstgjorda färg- och konserveringsmedel och smakförstärkare.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top