BRIS – KYL- & FRYSSKÅP

Beskrivning​

VÅR SKÅPSSERIE BRIS HAR VI UNDER MÅNGA ÅR UTVECKLAT OCH FÖRFINAT. VÅR MÅLSÄTTNING HAR VARIT
ATT UTVECKLA MARKNADENS MEST ENERGIEFFEKTIVA SKÅP MED EN BYGGKVALITET VI ÄR STOLTA ÖVER.
MATERIALEN VI ANVÄNDER HÅLLER GENOMGÅENDE HÖG KVALITET OCH ÄR OPTIMERADE FÖR LÄGSTA
MÖJLIGA ENERGIFÖRBRUKNING. VI VILL VARA SÄKRA PÅ ATT VÅRA KUNDER I DET PROFFESIONELLA KÖKET
HAR DE BÄSTA REDSKAPEN FÖR EN LYCKAD OCH HÖGKVALITATIV MATLAGNING!

FÖRDELAR:

VARVTALSSTYRDA LÅGENERGIFLÄKTAR
De främsta fördelarna med dessa fläktar
är lägre energiförbrukning och mindre
uttorkning av varorna. Att sen ljudnivån och
därmed arbetsmiljön blir bättre är en bonus.

ENERGIOPTIMERAD ISOLERING MED LÅGT U-VÄRDE
Skåpen är isolerade med minst 60 mm
polyuretan för att försäkra oss om att vi har
ett så energitätt skåp som möjligt.

HYGIENISK OCH TÄT KAPSLING
För skåpets livslängd är det viktigt att det
är hygieniskt och att det inte kommer in
onödigt damm i maskinutrymmet. Vi har
därför en tät och hygienisk ovansida samt
en slät front.

INTEGRERAD FÖRÅNGARE
Vi har integrerat förångarfläkten i skåpets
teknikutrymme. Det gör att den användbara
skåpsvolymen blir större samtidigt som
luftflödet optimerats för att spara energi.

FÖRSTÄRKT DÖRR / CHASSI
För att skåpen ska vara extra hållbara är
de utrustade med kraftigare plåt i dörr
och chassi.

SMART TÖVATTENLÅDA
Smart lösning på tölådan gör att den kan
tas bort utan verktyg för enkel rengöring.
Återvunnen värme från kompressorn
används för att avdunsta vattnet.

LED-BELYSNING
Den belysning vi använder i våra skåp är av
typen LED som har många fördelar:
– Lätt att rengöra då den är integrerad
– Vatten- och dammskyddad.
– Livslängd på > 50 000h gör att den i
praktiken aldrig behöver bytas.
– Energiförbrukning som är upp till 85% lägre.
– Jämnt fördelad ljusspridning.

Scroll to Top