Planday

Om oss

Planday lanserades 2004 och har över 380 000 aktiva användare.

Planday är en SaaS Workforce Management-lösning som säkerställer att ditt företag får bättre ekonomisk hälsa genom kontroll, prognos och översikt över den största variabla kostnadsposten ett företag har – personalkostnader.

Vi fokuserar på att öka samspelet och kommunikationen inom företaget för att hjälpa till att skapa mindre friktion, minska stress, bidra till effektiva, men också upplysta och samarbetande medarbetare.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top