Convenience Stores Sweden AB

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer.

Convenience Stores Sweden (CSS) är ett nätverks- och kunskapscentrum för butiker, kedjor, grossister och leverantörer. Vi bidrar till utveckling, effektivitet och lönsamhet inom convenience.
CSS övergripande syfte är att skapa bästa förutsättningar för utveckling, tillväxt, effektivitet och lönsamhet i branschen.
Vi gör detta genom att:

Aktivt driva nätverkande, kunskapsspridning, utbildning och inspirera till affärsutveckling
Opinionsbilda från vår plattform för påverkan och bevaka samt driva branschens intressen gentemot politiker och myndigheter
Stödja medlemmar med förmåner, rådgivning och expertis inom prioriterade områden

Vi erbjuder nätverk, relationer och kunskap för branschens bästa.

Vi skapar framtidens convenience

CSS är den svenska convenience-branschens självklara nätverks- och kunskapscentrum. Vi driver branschen framåt. Ett medlemskap i CSS ger tillgång till nätverkande, kunskapsförmedling, inspiration och rådgivning. CSS besitter ett branschunikt nätverk såväl nationellt som internationellt. Det är en självklarhet för alla branschens aktörer att vara med i CSS.

Vårt arbete bygger på insikten om att branschutveckling, tillväxt och lönsamhet förutsätter ett nära samarbete mellan branschens olika aktörer. Vi skapar förståelse för branschens förutsättningar, unika villkor samt nyttan våra medlemmar gör i samhället.

Vi skapar framtidens convenience för butiker, kedjor, grossister och leverantörer.

Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.

Kontakta oss för information om att vara medlem som enskild företagare eller som kedja.
Kontakta oss för information om CSS Networking Program för kedjor, grossister, leverantörer.

Kontakta oss

Scroll to Top