BKI Kaffe

BKI Kaffe

Vi är ett familjeföretag som grundades 1960 med en mycket modern anläggning i Århus i Danmark. Inledningsvis importerade vi kaffe direkt från Brasilien, men idag importerar vi kaffe från särskilt utvalda exportörer i flertalet länder. Moderbolaget är idag Danmarks största familjeägda kafferosteri BKI Foods a/s.

BKI Kaffe AB etablerades i Sverige 1998 och säljer produkter till bl.a. kontorsvaruhus, grossister och återförsäljare inom vending och storkök samt vi producerar EMV till ett flertal kedjor och samarbetspartners. BKI erbjuder ett komplett sortiment av varma drycker: hela bredden inom kaffeförädling, te, kakaodryck, whitener m.m. Vi kan ta fram alla rostningsprofiler på alla typer av råkaffe, från storproduktion till specialrostningar. BKI:s rosteri är ett av Europas mest moderna och energieffektiva med en högteknologisk produktion. Rosteriet är certifierat av IFS med högsta rankningsnivån Higher Level. Certifieringen är ett kvitto på att vi håller hög och jämn kvalitet i hela produktionskedjan, från inköp och ledningssystem till miljö och livsmedelssäkerhet. Detta granskas och dokumenteras av den oberoende parten Bureau Veritas. BKI är det enda kafferosteriet i Skandinavien som är både ISO- och IFS Food certiferat.

Våra certifieringar är ett uttryck för att vi, utöver att leva upp till gällande regler om livsmedelssäkerhet, även sätter upp ytterligare mål och än högre krav på oss själva. Vi är medvetna om att våra beslut och handlingar påverkar omvärlden och strävar ständigt att utveckla lösningar som är skonsamma för miljön.

Kontakta oss

Scroll to Top